Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu.
Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.
Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Táto stránka používa nástroj Google Analytics pre zber štatistických informácií o návštevníkoch webu. Pravdepodobne Vás budú zaujímať ich podmienky použitia vrátane zásad ochrany súkromia. Google môže uložiť do Vášho počítača cookies používané na sledovanie správania (opäť pre štatistické účely) ale toto správanie môžete vo Vašom prehliadači zablokovať bez obmedzenia funkčnosti webu.