Nová webová adresa

Od dnes fungujeme na novej webovej adrese.Všetky články sú presunuté, ale staré odkazy na facebooku smerujú na pôvodnú stránku, ktorá bude z tohto dôvodu fungovať  v obmedzenom režime. Všetky nové príspevky však už budú z novej adresy. Ďakujem za pochopenie 😀